Skip to content
en
Skip to product information
Description

Bessatsu ele-king “Eternal Fishmans”

Base price: 1,700 yen + tax
Release date: 2021/05/26
ele-king editorial department (ed.)
ISBN:978-4-909483-95-9

 

30th anniversary of debut
eternal fishmans

interview
Kinichi Mogi
Joe Kashihara
Shinji Sato (re-recorded)
Toshiya Sano
Goro Inagaki
Shohei Takagi (cero)
Naohiro Ukawa

Dialogue
ZAK × Takashi Murakami

essay
HONZI recollection (Kinichi Mogi)
HONZI recollection (Akiko Ueda)
Days with the Fishmans (Akiko Ueda)
Waikiki 731 days (rerecorded) (Masaki Morimoto)
Seasons and Magic (Yoshimoto Yoshitomo)
Beauty and heaviness that makes you want to scream (Kayoko Asakura)
From the west of Tokyo (Mori Gensai)

The era of Fishmans (Maki Mizukoshi)
The era of Fishmans (Shinji Miyadai)
“Movie: Fishmans” (Ryo Shinagawa)

Discography
(Ryo Isobe, Yusuke Kawamura, Sayawaka, James Hadfield, Tsutomu Noda, Shinya Matsuyama, Maki Mizukoshi, Itaru Mita)http://www.ele-king.net/books/008155/

Bessatsu ele-king “Eternal Fishmans”

Release : 2021-05-26

Regular price ¥1,700

(¥1,870 Tax included.)

  • SKU:
    ISBN-9483959
  • Product type:
Description

Bessatsu ele-king “Eternal Fishmans”

Base price: 1,700 yen + tax
Release date: 2021/05/26
ele-king editorial department (ed.)
ISBN:978-4-909483-95-9

 

30th anniversary of debut
eternal fishmans

interview
Kinichi Mogi
Joe Kashihara
Shinji Sato (re-recorded)
Toshiya Sano
Goro Inagaki
Shohei Takagi (cero)
Naohiro Ukawa

Dialogue
ZAK × Takashi Murakami

essay
HONZI recollection (Kinichi Mogi)
HONZI recollection (Akiko Ueda)
Days with the Fishmans (Akiko Ueda)
Waikiki 731 days (rerecorded) (Masaki Morimoto)
Seasons and Magic (Yoshimoto Yoshitomo)
Beauty and heaviness that makes you want to scream (Kayoko Asakura)
From the west of Tokyo (Mori Gensai)

The era of Fishmans (Maki Mizukoshi)
The era of Fishmans (Shinji Miyadai)
“Movie: Fishmans” (Ryo Shinagawa)

Discography
(Ryo Isobe, Yusuke Kawamura, Sayawaka, James Hadfield, Tsutomu Noda, Shinya Matsuyama, Maki Mizukoshi, Itaru Mita)http://www.ele-king.net/books/008155/

Bessatsu ele-king “Eternal Fishmans”
Drawer Title
Similar Products